Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

Pogoni za zbrinjavanje ili recikliranje životinjskih lešina i životinjskog otpada, Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama
Pogoni za površinsku obradu tvari, predmeta i proizvoda uporabom organskih otapala, a posebno za apreturu, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, vodonepropusnu obradu materijala, lijepljenje, bojenje, čišćenje ili impregniranje, Ostale djelatnosti
- biljnih sirovina, Obrada i prerada namijenjena proizvodnji prehrambenih proizvoda i pića od:, Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića

Postrojenja