Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

- osnovni plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i celulozna vlakna), Kemijski pogoni za industrijsku proizvodnju osnovnih organskih kemikalija, kao što su:, Kemijska industrija
- za topljenje, uključujući legiranje, obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje itd.), Pogoni:, Proizvodnja i prerada metala
- cementnog klinkera ili vapna u drugim pećima, Industrija minerala

Postrojenja