Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih primarnih drvnih proizvoda, Proizvodnja i prerada papira i drva
- biljnih sirovina, Obrada i prerada namijenjena proizvodnji prehrambenih proizvoda i pića od:, Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića
Pogoni za gradnju, te bojenje ili uklanjanje boje s brodova, Ostale djelatnosti

Postrojenja