Credits

Ovu E-PRTR platformu izradio je Office International de l’Eau (OIEau) u okviru Twinning projekta HR 14 IB EN 01 “Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša  (ISZO)”  koji su proveli Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i institucije zemalja partnera.

Razvijena je pomoću računalnih programa otvorenog koda Drupal, Postgres, Openlayers.

Autorska prava zadržava Office International de l'Eau prema licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.