Ispuštanja Živa i spojevi (kao Hg) u Voda po sektorima i godinama

Data table
20122015201620172018
Energetika01110
Proizvodnja i prerada metala00000
Industrija minerala00000
Kemijska industrija00000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama6500032
Proizvodnja i prerada papira i drva00000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00000
Ostale djelatnosti00000
Topics: 
Pollutant release