Ispuštanja Dušikovi oksidi (NOx/NO2) u Zrak po sektorima i godinama

Data table
20112012201320142015201620172018
Energetika74279806468100799570068020006665000662600057290003770000
Proizvodnja i prerada metala0015573000000
Industrija minerala35359002955667376492021490003854000255100031140002975000
Kemijska industrija15090001310000120727012500001230000113000014300001060000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama00000000
Proizvodnja i prerada papira i drva19000000000129000157000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura0129167000000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića1564000010200001730001730000
Ostale djelatnosti00000000
Topics: 
Pollutant release