Ispuštanja Fluoridi (kao ukupni F) u Voda po sektorima i godinama

Data table
20112012
Energetika00
Proizvodnja i prerada metala00
Industrija minerala00
Kemijska industrija27102280
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama00
Proizvodnja i prerada papira i drva00
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00
Ostale djelatnosti00
Topics: 
Pollutant release