Ispuštanja Klor i anorganski spojevi (kao HCl) u Zrak po sektorima i godinama

Data table
2012201320172018
Energetika0000
Proizvodnja i prerada metala0000
Industrija minerala153001100000
Kemijska industrija001110010700
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama0000
Proizvodnja i prerada papira i drva0000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura0000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića0000
Ostale djelatnosti0000
Topics: 
Pollutant release