Ispuštanja Kloridi (kao ukupni Cl) u Voda po sektorima i godinama

Data table
2011201220132014
Energetika0000
Proizvodnja i prerada metala0000
Industrija minerala0000
Kemijska industrija0000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama9770000242000026800002680000
Proizvodnja i prerada papira i drva0000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura0000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića0000
Ostale djelatnosti0000
Topics: 
Pollutant release