Ispuštanja Ugljikov monoksid (CO) u Zrak po sektorima i godinama

Data table
20112012201320142015201620172018
Energetika00000000
Proizvodnja i prerada metala9590000000000
Industrija minerala50019905101400560124044710006836000548300055180004418000
Kemijska industrija00000000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama00000000
Proizvodnja i prerada papira i drva00000000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00000000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00000000
Ostale djelatnosti00000000
Topics: 
Pollutant release