Ispuštanja Ukupni dušik u Voda po sektorima i godinama

Data table
201120122013201620172018
Energetika000000
Proizvodnja i prerada metala000000
Industrija minerala000000
Kemijska industrija116000132000111000749006800061900
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama2916000757700126100372700039080004044000
Proizvodnja i prerada papira i drva000000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura000000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića000000
Ostale djelatnosti000000
Topics: 
Pollutant release