Ispuštanja Ukupni fosfor u Voda po sektorima i godinama

Data table
2016
Energetika0
Proizvodnja i prerada metala0
Industrija minerala0
Kemijska industrija0
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama382600
Proizvodnja i prerada papira i drva0
Intenzivno stočarstvo i akvakultura0
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića0
Ostale djelatnosti0
Topics: 
Pollutant release