Ispuštanja Ukupni organski ugljik (TOC) (kao ukupni C ili COD/3) u Voda po sektorima i godinama

Data table
20172018
Energetika00
Proizvodnja i prerada metala00
Industrija minerala00
Kemijska industrija00
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama978000916000
Proizvodnja i prerada papira i drva00
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00
Ostale djelatnosti00
Topics: 
Pollutant release