Prijenos Živa i spojevi (kao Hg) po sektorima i godinama

Data table
20152017
Energetika00
Proizvodnja i prerada metala00
Industrija minerala00
Kemijska industrija1.310
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama01.10
Proizvodnja i prerada papira i drva00
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00
Ostale djelatnosti00
Topics: 
Pollutant transfer