Prijenos Fenoli (kao ukupni C) po sektorima i godinama

Data table
20112014201620172018
Energetika00000
Proizvodnja i prerada metala00000
Industrija minerala00000
Kemijska industrija88.1001990.0000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama020.2075.40413.9063.90
Proizvodnja i prerada papira i drva00000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00000
Ostale djelatnosti00020.900
Topics: 
Pollutant transfer