Prijenos Fenoli (kao ukupni C) po sektorima i godinama

Data table
20142016
Energetika00
Proizvodnja i prerada metala00
Industrija minerala00
Kemijska industrija01990.00
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama20.2075.40
Proizvodnja i prerada papira i drva00
Intenzivno stočarstvo i akvakultura00
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića00
Ostale djelatnosti00
Topics: 
Pollutant transfer