Prijenos Kadmij i spojevi (kao Cd) po sektorima i godinama

Data table
201320172018
Energetika0020.30
Proizvodnja i prerada metala000
Industrija minerala000
Kemijska industrija18.7000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama05.050
Proizvodnja i prerada papira i drva000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića000
Ostale djelatnosti000
Topics: 
Pollutant transfer