Prijenos Olovo i spojevi (kao Pb) po sektorima i godinama

Data table
2016
Energetika20.40
Proizvodnja i prerada metala0
Industrija minerala0
Kemijska industrija30.40
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama0
Proizvodnja i prerada papira i drva0
Intenzivno stočarstvo i akvakultura0
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića0
Ostale djelatnosti0
Topics: 
Pollutant transfer