Prijenos Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn) po sektorima i godinama

Data table
201120122013
Energetika000
Proizvodnja i prerada metala000
Industrija minerala000.57
Kemijska industrija000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama000
Proizvodnja i prerada papira i drva000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića000
Ostale djelatnosti0.803.029.98
Topics: 
Pollutant transfer