Prijenos Ukupni dušik po sektorima i godinama

Data table
201220132017
Energetika000
Proizvodnja i prerada metala000
Industrija minerala000
Kemijska industrija000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama293000.00145000.00137000.00
Proizvodnja i prerada papira i drva000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića000
Ostale djelatnosti000
Topics: 
Pollutant transfer