Prijenos Ukupni fosfor po sektorima i godinama

Data table
2012201320162018
Energetika0000
Proizvodnja i prerada metala0000
Industrija minerala0000
Kemijska industrija0000
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama12500.006130.0000
Proizvodnja i prerada papira i drva0000
Intenzivno stočarstvo i akvakultura0000
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića0016000.008510.00
Ostale djelatnosti0000
Topics: 
Pollutant transfer