Postrojenja

Map layers

21 result
FacilityAktivnostRelease/TransferLokalizacija
RJ Ljevaonica [HR010247939]
MIV d.d.
Lijevanje željeza
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR044 [HR044]
SKLADIŠTE RIBE [HR010232443]
KALI TUNA d.o.o.
Morska akvakultura
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR033 [HR033]
Punionica plinova i proizvodnja acetilena [HR010263136]
GTG plin društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, uvoz i izvoz tehničkih plinova
Proizvodnja industrijskih plinova
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR04D [HR04D]
šljunčara Hrastovljan [HR010260579]
COLAS MINERAL d.o.o.
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR044 [HR044]
Pilana Krasno d.o.o. [HR010230548]
PILANA KRASNO d. o. o.
Piljenje i blanjanje drva
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR032 [HR032]
Odlagalište neopasnog otpada "Griža" [HR010312277]
Park d.o.o.
Skupljanje neopasnog otpada
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR036 [HR036]
Acetilenska stanica [HR010257705]
Uljanik Tehnički plinovi d.o.o.
Proizvodnja industrijskih plinova
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR036 [HR036]
Tvornica ulja Čepin d.d. [HR010254765]
TVORNICA ULJA ČEPIN dioničko društvo
Proizvodnja ulja i masti
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR04B [HR04B]
Galoks1 [HR01040031]
GALOKS-DRAGIJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i površinsku zaštitu metala, trgovinu i usluge
Obrada i prevlačenje metala
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
"CHROMOS" d.d [HR010201955]
CHROMOS, Tvornica grafičkih boja, dioničko društvo
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
AEKS [HR010259775]
AEKS d.o.o.
Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
SM [HR010268227]
Hospira Zagreb d.o.o., Pfizer grupa
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada Bistra [HR010228365]
Spectra - Media d.o.o. za privatnu zaštitu, proizodnju, trgovinu i usluge
Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
SIPINA [HR010296972]
GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR043 [HR043]
sakupljanje i odvoz smeća [HR010289500]
1. MAJ d. o. o.
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR036 [HR036]
PPK karlovačka mesna industrija d.d. [HR010262466]
P P K karlovačka mesna industrija, dioničko društvo
Prerada i konzerviranje mesa
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR04D [HR04D]
Tvornica Dukat Zagreb [HR010266046]
DUKAT d.d.
Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR041 [HR041]
Odlagalište za neopasni otpad Totovec [HR010219943]
GKP ČAKOM d.o.o.
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR046 [HR046]
Jakovlje [HR010203095]
EUROCABLE GROUP d.d.
Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
PIK Vrbovec-Mesna industrija d.d. [HR010254706]
PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, d.d.
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Da
 • RBD:Adriatic [HRJ]
 • NUTS:HR042 [HR042]
ViK Uređaj Stupe [HR010207988]
-
 • Have Pollutant Release:Ne
 • Have Pollutant Transfer:Ne
 • Have Waste Transfer:Ne
 • RBD:
 • NUTS: